OBRAZAC BJANKO ZADUŽNICA I-638/BZ NN

OBRAZAC - PLATNI PROMET 

Opis

A-638/BZ; bjanko zadužnica